فارکس بازار مدرن

ریسک و انواع آن

ریسک سیستماتیک یا اجتناب ناپذیر ناشی از عوامل بازار و تغییرات در شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است و عوامل بیرون از سازمان در افزایش یا کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار شرکت موثر اند و چون این ریسک ناشی از نوسانات بازار است به آن ریسک بازار نیز میگویند.

انواع ریسک

سه نوع کلی از ریسک موجود در ایجاد و مدیریت یک سیستم عبارتند از(میلر،۲۰۰۲): ریسک ذاتی، ریسک ریسک و انواع آن باقیمانده و ریسک قابل قبول.

ريسك ذاتی

سطحی از ریسک است که در پیاده سازی سیستم مورد نظر به صورت بالقوه وجود دارد و باید برای کاهش آن چاره ای اندیشید.

ريسك باقیمانده

سطحی از ريسك است كه علی رغم ايجاد عوامل كنترلي و سعی در كاهش ريسك هنوز وجود دارد .

ريسك ریسک و انواع آن قابل قبول

سطحی از ريسك باقیمانده است كه اگر چه وجود دارد، اما مانعی جدی بر سر راه رسيدن به اهداف و يا ماموریت هاي سازمان ايجاد نميكند.

در طبقه بندي ديگري ريسك به سه سطح پائين، متوسط و بالا تقسيم شده است .

و در کتاب “مديريت ريسك”، ريسك در دو نوع اصلی ارائه شده است:

ريسك واقعی

ريسكي ریسک و انواع آن است كه در آن احتمال زیان وجود دارد ولی احتمال سود وجود ندارد. مانند احتمال تصادف با اتومبیل. اين نوع ريسك همیشه نا خوشایند است .

ريسك سوداگرانه

در اين نوع ريسك علاوه بر شانس خسارت (زیان)، شانس سود هم وجود دارد. مانند توسعه کارخانه. اين نوع ريسك دارای جنبه هائي از جذابیت نيز هست.

در دسته بندي ديگر ريسك به سه نوع تقسيم مي ریسک و انواع آن شود(چاپمن،۱۹۷۹):

ريسك كسب و كار

هزینه يا كاهش در آمد و سرمايه ایست كه در اثر خرابی و ضعف عملیات معمول كسب ریسک و انواع آن و كار به وجود مي آید. مثل از كارافتادگی يك دستگاه .

ريسك سازمانی

خسارت مستقیم و يا غير مستقیم ناشي از يك يا چند مورد زير:

 • فرايندهاي داخلی ناقص و يا مردود
 • افراد
 • سيستم‌ها
 • وقایع خارجی

ريسك فناوری اطلاعات

عبارت است از عدم وجود سيستم هاي خود كار، شبکه يا منابع اصلی ديگر فناوری اطلاعات كه روي فرآيند هاي كسب و كار تاثير منفی ميگذارد.

ریسک و انواع آن

طبقه بندی انواع ریسک ها و طبقه بندی ریسک در صنعت بانکداری

طبقه بندی انواع ریسک ها

طبقه بندی های متعددی از ریسک های #کسب_و_کار تا به حال ارائه گردیده است. در این قسمت ابتدا یکی از کامل ترین طبقه بندی ها آورده شده است.

طبقه بندی ریسک رابرت مولر

#رابرت_مولر در کتاب خود در سال 2011 یک طبقه بندی از ریسک کسب ریسک و انواع آن و کار ارائه کرد که در آن ریسک ها را به چهار دسته کلی ریسک ریسک و انواع آن های استراتژیک، عملیاتی، مالی و اطلاعات و تکنولوژی تقسیم می کند که در جدول زیر آورده شده است:

 • ریسک صنعتی
 • ریسک اقتصادی
 • ریسک رقبا
 • ریسک تغییر قوانین و مقررات
 • ریسک خواسته ها و نیاز های مشتریان
 • ریسک شهرت و اعتبار
 • ریسک تمرکز استراتژیک
 • ریسک پشتیبانی شرکت مادر
 • ریسک حفاظت از علامت تجاری / حق امتیاز
 • ریسک زنجیره تأمین
 • ریسک رضایتمندی مشتریان
 • ریسک چرخه زمان
 • ریسک اجرای فرایند
 • ریسک محیطی
 • ریسک پیروی ریسک و انواع آن از قوانین
 • ریسک رویه ها و خط مشی
 • ریسک دعوی قضایی
 • ریسک منابع انسانی
 • ریسک جابجایی کارکنان
 • ریسک مشوق عملکرد
 • ریسک عدم آموزش
 • ریسک نرخ بهره
 • ریسک ارز خارجی
 • ریسک سرمایه در دسترس
 • ریسک ظرفیت
 • ریسک تضمینی
 • ریسک تمرکز و فشردگی
 • ریسک نپرداختن بدهی
 • ریسک واریزی و تسویه
 • ریسک قیمت کالا
 • ریسک مدت زمان
 • ریسک اندازه گیری
 • ریسک استاندارد های حسابداری
 • ریسک بودجه بندی
 • ریسک گزارش دهی مالی
 • ریسک مالیات
 • ریسک گزارش دهی مقررات
 • ریسک قیمت گذاری
 • ریسک اندازه گیری عملکرد
 • ریسک ایمنی کارکنان
 • ریسک دسترسی به اطلاعات
 • ریسک استمرار کسب و کار
 • ریسک دسترسی ویروس و سیستم های نامناسب
 • ریسک قابلیت استفاده
 • ریسک شالوده (زیربنایی)

طبقه بندی ریسک در صنعت بانکداری

طبقه بندی های زیادی از ریسک های صنعت #بانکداری ارائه گردیده است که اغلب دارای وجه تشابه بسیاری با هم می باشند. از این رو یکی از طبقه بندی ها که تقریبا اتفاق نظر بیشتری بر موارد آن بوده است در ادامه آورده شده (گرونینگ، و اقبال ، 2008):

 • ساختار ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • ساختار و سودآوری
 • کفایت سرمایه
 • اعتباری
 • نقدینگی
 • بازار
 • نرخ بهره
 • نرخ ارز
 • فرایند ها
 • افراد (منابع انسانی)
 • سیستم های نامناسب
 • رویداد های خارجی
 • سیاست های کلان
 • زیرساخت های مالی
 • زیر ساخت های قانونی
 • مسئولیت قانونی
 • انطباق مقررات
 • ریسک شهرت
 • ریسک کشور
 • سیاسی
 • واگیری
 • بحران بانکی
 • سایر ریسک های با منشأ بیرونی

همانطور که در طبقه بندی بالا عنوان شده و همچنین همانطور که در گزارش بازل 2 در خصوص ریسک عملیاتی اشاره گردیده است، ریسک عملیاتی اهمیت بسیار بالایی در صنعت بانکداری برخوردار می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا